Cyflwyniadau Opsiynau Bl 9

Croeso i’r dudalen Cyflwyniadau Opsiynau Blwyddyn 9.

Dechreuwch gan wylio’r fideo “Cyflwyniad Agoriadol”.

Isod, mae yna linciau sy’n arwain at y “Llyfryn Llwybrau Dysgu 14+” a’r “Daflen Colofnau Dewisiadau”.

Yn ogystal â hyn mae yna linciau i gyflwyniadau ar gyfer pob un o’r cymwysterau.

Fideo Cyflwyniad Agoriadol

Cyflwyniad Agoriadol

Llyfryn Llwybrau Dysgu Ôl-14 2020-2022

Taflen Colofnau Dewisiadau

Dewiswch i wylio cyflwyniadau o’r cyrsiau sydd ar gael:

Addysg Gorfforol ac Arwain drwy Chwaraeoon
Agored Cymru
Astudiaethau Crefyddol
Astudio’r Cyfryngau
Bwyd a Maeth
Celf a Dylunio
Cerddoriaeth
Cyfathrebu Busnes Byd Eang
Cyfrifiadureg
Daearyddiaeth
Drama
DaTh: Dylunio Cynnyrch
DaTh: Ffasiwn a Thecstiliau
Ffotograffiaeth
Ffrangeg
Hanes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
LLWYDDO
Peirianneg
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu