Twitter:

Lluniau diweddaraf

18.02.19 Wythnos 2 (25.02.19-01.03.19 Hanner Tymor) 3 days ago.

Calendr a Digwyddiadau

Cyfuniad o'r calendr, cyhoeddiadau diweddaraf a negesauon twitter. SubscribeTwitter

Chwefror

21.02.19

Noson Rieni Blwyddyn 12

Mawrth

07.03.19

Noson Opsiynau Blwyddyn 9

21.03.19

Noson Rieni Blwyddyn 9

Ebrill

11.04.19

Noson Wobrwyo Blwyddyn 12/13

Mehefin

28.06.19

Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd - Dim ysgol i'r disgyblion

Gorffennaf

22.07.19

Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd - Dim ysgol i'r disgyblion