Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Her Academi Morgan

12
Jun

Llongyfarchiadau Thomas ac Ella ar eu llwyddiant yn Her Academi Morgan yn y GwyddonLe yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed, ac i ddiolch iddynt am eu cyfraniad gwerthfawr i’r gystadleuaeth. Llongyfarchiadau arbennig i Thomas am ennill y siaradwr gorau o blaid ynni niwclear a £250 i’r ysgol felly.

Her Academi Morgan