Ysgol Gyfan

Gwisg ac Offer Ysgol Medi 2019

Yn anffodus, oherwydd problemau gyda gwefan newydd yr ysgol, nid yw dolennai i lythyron a danfonwyd cyn y gwyliau haf yn gweithio bellach. Atodaf lythyr canllawiau gwisg ac offer.  Hoffwn ymddiheuro am gam-gyfathrebu ynghylch lliw bagiau disgyblion ar gyfer y tymor newydd. Caniateir UNRHYW liw bag, ond penderfynwyd peidio a chaniatau “shoulder bags” a “handbags”. Derbyniwch ein hymddiheuriadau diffuant am unrhyw anghyfleustra.