Ysgol Hŷn

 

Mae sefydlu’r Ysgol Hŷn yn gyfnod cyffrous a dyma’r cyfle i ni roi addysg well fyth i’n dysgwyr. Mae ystod eang o gyfleoedd o fewn yr Ysgol Hŷn i roi cyfle i bob disgybl ffynnu, boed hyn drwy gyrsiau addysg uwch fel ‘Camu Mlaen’ Prifysgol Caerdydd i Ysgol Haf Coleg yr Iesu yn Rhydychen. Bydd ymyraethau ‘Hwb Seren’ hefyd yn ddatblygiad cyffrous i nifer o aelodau’r Ysgol Hŷn a bydd hwn yn arwain at gyfleoedd uwch-gwricwlaidd fel cyrsiau ‘MOOC.’ Darperir ein rhaglen Mentora a Chynnydd i bawb yn yr Ysgol Hŷn.

 

Llyr Evans
Pennaeth yr Ysgol Hyn

[email protected]
01443 570056