Ysgol Isaf

 

Croeso i dudalen yr Ysgol Isaf. Yma yn yr Ysgol Isaf mae gennym y fraint o ddechrau taith eich plentyn yn yr ysgol. Rydym yn rhoi cyfleoedd amrywiol iddynt ddysgu tu fewn a thu allan, fel rhan oโ€™r cwricwlwm ac yn allgyrsiol, gan sicrhau eu bod yn pontio iโ€™r Ysgol Ganol yn ddysgwyr hyderus, annibynnol ac uchelgeisiol.

 

Elin Howard
Pennaeth yr Ysgol Isaf
[email protected]
01443 570070

Anna Rogers
Dirprwy Pennaeth yr Ysgol Isaf
[email protected]
01443 570070