Ysgol Isaf


Croeso i dudalen yr Ysgol Isaf. Yma yn yr Ysgol Isaf mae gennym y fraint o ddechrau taith eich plentyn yn yr ysgol. Rydym yn rhoi cyfleoedd amrywiol iddynt ddysgu tu fewn a thu allan, fel rhan oโ€™r cwricwlwm ac yn allgyrsiol, gan sicrhau eu bod yn pontio iโ€™r Ysgol Ganol yn ddysgwyr hyderus, annibynnol ac uchelgeisiol.

Pennaeth yr Ysgol Isaf

Elin Howard