Llythyr o’r Cyfarwyddwr Addysg Gaynor Davies

Posted

Annwyl Rieni / Gofalwyr, Atodaf y neges gan y cyfarwyddwr Addysg, Mrs Gaynor Davies sy’n esbonio’r penderfyniad i beidio â chynnal Wythnos 4. Roeddem fel staff hefyd yn gefnogol iawn i’r syniad ac rydym yn hynod siomedig na fydd modd cynnal Wythnos 4 wedi’r cyfan. Ni fydd hyn yn amharu ar amserlen Wythnos 1 a […]