Plant Mewn Angen

Posted

Byddwn yn cefnogi Plant Mewn Angen ar ddydd Gwener 15.11.19 gyda diwrnod gwisg anffurfiol. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 gan bob disgybl tuag at yr elusen. Gofynnir i ddisgyblion wisgo mewn ffordd  synhwyrol ac addas.  

Gala Nofio’r Urdd

Posted

Disgyblion yr Ysgol Isaf a Chanol yn mwynhau cystadlu yng Ngala Nofio’r Urdd. Llongyfarchiadau i’r canlynol yng ngala nofio rhanbarthol yr Urdd: Samson Dossett, Bl. 6 am ddod yn fuddugol yn y ras pili pala a chymysg unigol. Rhys James, Bl. 5 am ddod yn 3ydd yn y dewis rhydd. Begw Williams, Bl.6 am ddod […]