Plant Mewn Angen

Byddwn yn cefnogi Plant Mewn Angen ar ddydd Gwener 15.11.19 gyda diwrnod gwisg anffurfiol. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 gan bob disgybl tuag at yr elusen. Gofynnir i ddisgyblion wisgo mewn ffordd  synhwyrol ac addas.