Gala Nofio’r Urdd

Disgyblion yr Ysgol Isaf a Chanol yn mwynhau cystadlu yng Ngala Nofio’r Urdd.
Llongyfarchiadau i’r canlynol yng ngala nofio rhanbarthol yr Urdd:
Samson Dossett, Bl. 6 am ddod yn fuddugol yn y ras pili pala a chymysg unigol.
Rhys James, Bl. 5 am ddod yn 3ydd yn y dewis rhydd.
Begw Williams, Bl.6 am ddod yn 3ydd yn y broga.
Da iawn chi!