Llythyr o’r Cyfarwyddwr Addysg Gaynor Davies

Annwyl Rieni / Gofalwyr,

Atodaf y neges gan y cyfarwyddwr Addysg, Mrs Gaynor Davies sy’n esbonio’r penderfyniad i beidio â chynnal Wythnos 4. Roeddem fel staff hefyd yn gefnogol iawn i’r syniad ac rydym yn hynod siomedig na fydd modd cynnal Wythnos 4 wedi’r cyfan. Ni fydd hyn yn amharu ar amserlen Wythnos 1 a 2, a phe bydd newid i Wythnos 3 byddwn mewn cysylltiad cyn gynted â phosib.
Diolch eto am eich cefnogaeth barhaus.