Summer Williams-Richards

Llongyfarchiadau enfawr i Summer Williams-Richards am gystadlu yn California mewn cystadleuaeth Karate! Llwyddodd Summer i ennill 2 fedal arian ac un efydd! Ymdrech wych Summer! Dal ati!