Swyddogion yr Ysgol hyn

 

Llongyfarchiadau i Swyddogion yr Ysgol Hyn.

Ein Prif Swyddogion yw Ffion Thomas a Llew Jones. Dirprwy Brif Swyddogion yw Osian Evans, Carys Davies, Iestyn Davies a Shauna Langford-Hopkins. Da iawn bawb!