Ymgynghoriad Darpariaeth Dosbarth Cynnal Dysgu

Yn ddiweddar, mae’r Cyngor wedi ymgynghori ar gynigion i ad-drefnu darpariaeth Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn y Fwrdeistref Sirol. Yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion, mae Adroddiad Adborth o’r Ymgynghoriad wedi’i baratoi.

Mae modd gweld y ddogfen ymgynghori a’i lawrlwytho ar wefan y Cyngor

https://www.rctcbc.gov.uk/EN/GetInvolved/Consultations/CurrentConsultations/ENHANCEMENTOFWELSHMEDIUMLEARNINGSUPPORTCLASSPROVISIONWITHINRCT.aspx

Mae modd hefyd dod o hyd i’r ddogfen drwy wneud y canlynol – ewch i wefan y Cyngor www.rctcbc.gov.uk, cliciwch ar ‘Dod yn rhan o bethau’ ar frig y dudalen hafan, ‘Ymgynghoriadau’, ‘Ymgynghoriadau sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd’.