Ysgol Isaf

 

Croeso i dudalen yr Ysgol Isaf. Yma yn yr Ysgol Isaf mae gennym y fraint o ddechrau taith eich plentyn yn yr ysgol. Rydym yn rhoi cyfleoedd amrywiol iddynt ddysgu tu fewn a thu allan, fel rhan o’r cwricwlwm ac yn allgyrsiol, gan sicrhau eu bod yn pontio i’r Ysgol Ganol yn ddysgwyr hyderus, annibynnol ac uchelgeisiol.

 

 

Elin Howard
Pennaeth yr Ysgol Isaf
[email protected]
01443 57 00 70

Anna Rogers
Dirprwy Pennaeth yr Ysgol Isaf
[email protected]
01443 57 00 70