Blaenoriaethau’r ysgol

Blaenoriaethau 2022-23

1. Cymreictod ar draws yr Ysgol
2. Iechyd a Lles
3. Codi Safonau
4. Datblygu Arweinyddiaeth