Cyswllt

Cyfeiriad:
Ysgol Garth Olwg
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre’r Eglwys
Pontypridd
CF38 1DX
Ffôn (Ysgol Isaf):
01443 57 00 70
Ffôn (Ysgol Ganol, Uchaf a Hŷn):
01443 57 00 57
Rhif Cofnodi absenoldeb:
01443 57 00 50
Swyddog Presenoldeb:
01443 57 00 61
E-bost Ysgol:

 

** Lle nad yw disgybl yn gallu cael mynediad i Hwb (gan gynnwys Google Classroom), gofynnwn i rieni/gwarchodwyr i ebostio Mr Gareth Williams am gymorth pellach: [email protected] **