Cyswllt

Cyfeiriad:
Ysgol Garth Olwg
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre’r Eglwys
Pontypridd
CF38 1DX
Ffôn (Ysgol Isaf):
01443 570070
Ffôn (Ysgol Ganol, Uchaf a Hŷn):
01443 570057
Rhif cofnodi absenoldeb:
01443 570050