Cyswllt

Cyfeiriad:
Ysgol Garth Olwg
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre’r Eglwys
Pontypridd
CF38 1DX
Ffôn (Ysgol Isaf):
01443 57 00 70
Ffôn (Ysgol Ganol, Uchaf a Hŷn):
01443 57 00 57
Rhif Cofnodi absenoldeb:
01443 57 00 50
Swyddog Presenoldeb:
01443 57 00 61
E-bost Ysgol: