Llythyr o’r Cyfarwyddwr Addysg Gaynor Davies

Posted

Annwyl Rieni / Gofalwyr, Atodaf y neges gan y cyfarwyddwr Addysg, Mrs Gaynor Davies sy’n esbonio’r penderfyniad i beidio â chynnal Wythnos 4. Roeddem fel staff hefyd yn gefnogol iawn i’r syniad ac rydym yn hynod siomedig na fydd modd cynnal Wythnos 4 wedi’r cyfan. Ni fydd hyn yn amharu ar amserlen Wythnos 1 a […]

Trac Yr Wythnos

Posted

🌟Trac Yr Wythnos: ‘Enfys’, cân newydd sbon @elinfflur yw Trac yr Wythnos ar gyfer disgyblion a ffrindiau @garth_olwg . Mae’r holl elw’n mynd at elusen @TarianCymru 🎼🎧 https://www.youtube.com/watch?v=KWCTg5qa3yo 🌟 Beth am ddanfon clipiau fideo ohonoch chi’n canu, meimio neu’n dawnsio i’r gân? Byddwn yn rhannu’r goreuon ar ein cyfryngau cymdeithasol i bawb gael mwynhau! Danfonwch […]