Cyswllt

Cyfeiriad:
Ysgol Garth Olwg
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre’r Eglwys
Pontypridd
CF38 1DX
Ffôn (Ysgol Isaf):
01443 57 00 70
Ffôn (Ysgol Ganol, Uchaf a Hŷn):
01443 57 00 57
Presenoldeb:
[email protected] / 01443 570050
Ffurflen Hysbysu am Wyliau:
Swyddog Presenoldeb:
01443 57 00 61
E-bost Ysgol: