Ymgynghoriad Darpariaeth Dosbarth Cynnal Dysgu

Posted

Yn ddiweddar, mae’r Cyngor wedi ymgynghori ar gynigion i ad-drefnu darpariaeth Dosbarthiadau Cynnal Dysgu yn y Fwrdeistref Sirol. Yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion, mae Adroddiad Adborth o’r Ymgynghoriad wedi’i baratoi. Mae modd gweld y ddogfen ymgynghori a’i lawrlwytho ar wefan y Cyngor https://www.rctcbc.gov.uk/EN/GetInvolved/Consultations/CurrentConsultations/ENHANCEMENTOFWELSHMEDIUMLEARNINGSUPPORTCLASSPROVISIONWITHINRCT.aspx Mae modd hefyd dod o hyd i’r ddogfen drwy wneud y […]