Llywodraethwyr

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein corff Llywodraethu newydd ar gyfer Ysgol Garth Olwg 3-19:

 

Cadeirydd: Mrs Julie Barton

Is-gadeirydd: Mrs Alexandra Harden

Cynrychiolydd Prifathro: Mr Trystan Edwards

Cynrychiolydd Athrawon: Mrs Elin Howard & Miss Laura Vye

Cynrychiolydd Staff: Miss Alyson Samuel

Clerc Bwrdd Y Llywodraethwyr: Mrs Anneli Hunt / Mrs Rachel Williams

Llywodraethwyr yr Awdurdod Addysg Leol:

CBC Graham Stacey

Mrs Rebecca Villis

Ms Julie Barton

Mrs Alexandra Harden

Mr Raymond Butler

Rhieni-lywodraethwyr:

Mrs Kathryn Gwyn

Mr Gwion Evans

Miss Jessica Jenkins

Mr Jason Thomas

Mr Iestyn Morris

Mrs Hannah Bird

Llywodraethwyr Cymunedol:

Mr Richard Martin

Mrs Samantha Rosie

Miss Sioned Geraint

Anna Spicer