Gofal plant wythnos 30.2.2020

Posted

Ceisiadau ar gyfer gofal plant wythnos nesaf i breswylwyr a gweithwyr- fydd angen i chi ail-ymgeisio erbyn 12pm ddydd Gwener 27 Mawrth. Dyma’r linc isod. Diolch yn fawr. https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/InformationforResidentsCoronavirus/SchoolClosuresandadviceforparents.aspx

Diweddariad Coronafeirws

Posted

Diweddariad Coronafeirws Gweler lythyr oddi wrth y Cyfarwyddwr Addysg a pharthau cyswllt i wefannau sy’n cynnwys gwybodaeth cyfredol. https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/ https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/cyngor-hunan-ynysu/